Παρασκευή, Ιούνιος 14, 2024

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΕΙΣ

Ανταποκρινόμενοι στα νέα δεδομένα, αναλαμβάνουμε

  • ηλεκτρονική απογραφή των εταιρειών και κατάθεση φυσικού φακέλου στο Γ.Ε.ΜΗ.
  • αποστολή των δικαιολογητικών σας στο Γ.Ε.ΜΗ. για τη δημοσίευση του ισολογισμού και της πρόσκλησης στο ΦΕΚ.
  • στοιχειοθεσία και παραγωγή μακετών που επιθυμείτε
  • αγορά παραβόλων από την Εφορία
  • έρευνα και παρακολούθηση δημοσιευμένων ισολογισμών
  • διεκπεραιώσεις στο Γ.Ε.ΜΗ.