Η Οffices Service,

από το έτος ίδρυσης της το 1990, έθεσε σαν στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών της, εξασφαλίζοντας τα μεγαλύτερα οικονομικά οφέλη για την επιχείρησή τους.

Oι συνεργασίες της χαρακτηρίζονται από ένα φιλικό και ανθρώπινο πλαίσιο, που σέβεται απόλυτα την επιχειρηματική ταυτότητα και νοοτροπία των πελατών της, παρέχοντας τις υπηρεσίες της με ευθύνη, συνέπεια και ασφάλεια

Σήμερα για την Offices Service

  • οι στόχοι παραμένουν ίδιοι,
  • η δε καταξίωση της στο χώρο των δημοσιεύσεων την έχει καταστήσει πρωτοπόρο στην προσαρμογή των νέων συνθηκών που επιβάλει η νομοθεσία στον τομέα των δημοσιοποιήσεων των στοιχείων των επιχειρήσεων